Onderhoud verlengt de levensduur van de gereedschappen en verhoogt de veiligheid!

OnderhoudOnderhoud van elektrische gereedschappen is erg belangrijk om de levensduur van de apparaten te verlengen.

Daarnaast is het werken met gereedschappen die in goede staat verkeren veel makkelijker en veiliger.

Bij het uitvoeren van welke werkzaamheden ook, is gereedschap van groot belang.

Wij kunnen niet meer zonder.

Namelijk voor elke klus is er een machine met of zonder draad, met of zonder elektriciteit.

Je kan veel aan de onderhoud besparen bij de juiste gebruik maken van gereedschappen.

 

Goed om te weten!

OnderhoudBij het aanschaffen van een willekeurig apparaat zit er altijd een gebruiksaanwijzing erbij.

Hier staat beschreven hoe je veilig met de machine moet omgaan.

Ook ieder product is voorzien van de CE markering.

Hiermee geeft de producent aan dat het product voldoet aan de geldende veiligheidsregels binnen de Europese Economische Ruimte.

Met de CE markering wordt vrije handel bevordert en de veiligheid waarborgen.

Je krijg ook garantie voor een bepaalde tijd op je aankoop.

Als een machine kapot gaat dan moet je die laten repareren.

Onprofessioneel gerepareerde gereedschap kan ernstige verwondingen met zich meebrengen.

 

Onderhoud van elektrisch gereedschap

Onderhoud betekend werkzaamheden om iets in veilige en werkende staat te houden om verslechteren en storingen te voorkomen.

 • Na het gebruiken van gereedschappen moet je die schoonmaken en controleren op beschadigingen en dan pas gaan opbergen.

Voor schoonmaken kan je gewoon een tandenborstel en een zachte doek gebruiken.

Hiermee stof je de behuizing en de onderdelen af van het gereedschap.

 • Indien nodig is kan je met een luchtcompressor of gewoon met een stofzuiger het elektrisch gereedschap schoon blazen/zuigen.

Zo kan een apparaat ademen en koeler draaien om te voorkomen dat de motor te warm wordt.

 • Om de zoveelste tijd smeer de draaiende delen van het gereedschappen in met olie!

Dit voorkomt onnodige slijtage door wrijving en zorgt voor een soepele werking.

 • Zou een onderdeel versleten zijn dan moet je dit zo snel mogelijk vervangen.

 

De onmiddellijke reparatie nadat een probleem zich voordoet kan verdere schade beperken.

Let ook op handgereedschappen die zonder elektriciteit worden aangedreven en controleer ze regelmatig!

 

Wat kan je doen voor de veiligheid?

onderhoudTijdens de onderhoud zorg je ervoor dat  versleten of kapotte onderdelen worden vervangen.

Zo zullen gereedschappen goed blijven werken, en  sherp worden gehouden.

Naast goed onderhoud  moet je ook de gevaren van het gebruik minimaliseren.

 • Voorkom risicovolle handelingen.
 • Let op beschadigde kabels, verlengsnoeren, stekkers en stopcontacten!
 • Werken in vochtige ruimte met stroom – elektrocutie!
 • Draag de nodige beschermingsmiddelen, kleren en schoenen.
 • Controleer de apparaat voor het gebruik!
 • Als de apparaat niet wordt gebruikt haal dan de stekker uit de stopcontact.
 • Na het gebruik berg de gereedschappen op.
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek.
 • Laat reparaties door gekwalificeerde personen uitvoeren.

 

De risico’s aan de bron bestreden!

onderhoudTijdens het gebruik van elektrisch handgereedschap zijn er grote risico’s:

Als het gereedschap niet eerst losgekoppeld wordt bij reparatie of onderhoud.

De kabels zijn beschadigd of de stekker niet beveiligd is.

Of er geen goede isolering of aarding is.

De gevaren zijn:

 • Het per ongeluk aanraken van spanning voerende delen (elektrocutie)
 • Brandwonden
 • Schokken

Verder moet je alert zijn:

 • Door wegschietende en bewegende deeltjes letsel oplopen.
 • Giftige rook
 • Gehoorschade
 • Langdurige trillingen
 • Struikelgevaar door draden, snoeren

De slechte onderhoud of onprofessionele reparatie veroorzaakt ongelukken ook bij handgereedschappen.

Dit zijn mechanische problemen of controle verlies vanwege kapotte onderdelen  zoals de kop van de hamer die los zit, kan wegschieten en slecht terecht komen.

Maar ook gebroken handvat, kapotte beitels en versleten schroevendraaiers kunnen en hoop ellende veroorzaken.

Botte zagen en slijpschijven kunnen tot verwondingen leiden.

 

Gebruik altijd het gereedschap waar die voor gemaakt is!

onderhoudOnoplettendheid en onjuiste gebruik van gereedschappen kan ernstige gevolgen hebben.

Vooral bij de verkeerde gebruik van elektrische gereedschappen kunnen veel risico’s met zich meebrengen.

Waarmee je grote risico’s neemt en kan je je veiligheid of  je gezondheid in gevaar brengen.

Bijvoorbeeld een cirkelzaag zou veel grotere schade veroorzaken bij onjuiste gebruik dan een handzaag.

Bovendien als de gereedschappen niet op de juiste manier worden gebruikt kan zowel het gereedschap als het materiaal beschadigen.

Ook de handgereedschappen moet je gebruiken waar die voor bestemd zijn.

Zoals bij het gebruiken van de verkeerde schroevendraaier, bijvoorbeeld een platkop in plaats van een kruiskop, kan moeilijk werken.

En een boormachine als hamer gebruiken zal je ook niet belonen.

 

Constante aandacht, onderhoud en goede opslag zijn cruciale punten tijdens en na het klussen.

Met deze manier kan je veilig en zonder problemen aan het werk.

Zo is het veilig voor jou en voor je omgeving.

Ik wens je veel zorgeloze klusplezier!